When:
08/12/2022 @ 5:30 pm – 6:30 pm
2022-08-12T17:30:00-04:00
2022-08-12T18:30:00-04:00

Friday, August 12th at 5:30 PM – Shabbat service, Shabbat Nachamu, Torah Parashah Vaetchanan