Aug
12
Fri
Shabbat service, Shabbat Nachamu
Aug 12 @ 5:30 pm – 6:30 pm

Friday, August 12th at 5:30 PM – Shabbat service, Shabbat Nachamu, Torah Parashah Vaetchanan

Aug
19
Fri
Shabbat service
Aug 19 @ 5:30 pm – 6:30 pm

Friday, August 19th at 5:30 PM – Shabbat service

Aug
26
Fri
Shabbat service – Lay-led
Aug 26 @ 5:30 pm – 6:30 pm

Friday, August 26th at 5:30 PM – Shabbat service – Lay-led